R=effect
Home Verantwoording Disclaimer Leveringsvoorwaarden
  

Disclaimer

Website
Deze website is met de grootste zorg opgesteld. Indien de inhoud toch nog fouten of vergissingen bevat, dan kan R = effect niet aansprakelijk worden gesteld. R = effect kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze site. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mogelijk dat via de site van R = effect toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. R = effect kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina's.

E-mail
De informatie verzonden in e-mail berichten van R = effect is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u ten onrechte een e-mail bericht van R = effect ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren, door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.
R = effect staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door R = effect niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Privacy
R = effect hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze site. Informatie over bezoeken aan de site van R = effect worden slechts gebruikt ter ondersteuning van statistische verwerkingen en daarop gebaseerde beslissingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. De ten behoeve van informatieverzoeken verstrekte informatie, wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.